Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen
Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Evaluation
  Inflow > River discharge
  Levels > Water levels
  Prediction > Flood forecasting
  Rainfall
  Turnover
  Water bodies > Inland waters
  Water management > Permanence > High water(reporting)
  België, Bekken Brugse Polders; België, Bekken Gentse Kanalen; België, Bovenscheldebekken [Marine Regions]; België, Denderbekken [Marine Regions]; België, Ijzerbekken [Marine Regions]; België, Leiebekken [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]; Belgium, Demerbekken [Marine Regions]
  Brak water; Zoet water

Project Top | Auteurs 

Auteurs  Top 
 • Deschamps, M., meer
 • Boeckx, L., meer
 • Van Eerdenbrugh, K., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Vanaf 9 februari 2009 ’s middags vielen grote neerslaghoeveelheden tot 10 februari ’s avonds. In de dagen diedaarop volgden viel nog een beperkte hoeveelheid neerslag. Dit neerslagevent zorgde voor sterke toenames vandebieten en waterstanden op de bevaarbare waterlopen. In alle bekkens werden waak- en/of alarmpeilenoverschreden. Deze wasperiode had op de bevaarbare waterlopen een terugkeerperiode die varieerde vanminder dan 1 jaar (Leie te Menen) tot maximum 5 jaar (Dender te Overboelare).In dit document wordt per bekken deze wasperiode beschreven, zowel naar gevallen neerslag, gemeten waterstanden en debieten als naar de kwaliteit van de voorspellingsmodellen toe. Tot slot was er ook een stormtij in het Tijgebied van de Zeeschelde op 10 februari, ook dit wordt besproken. De terugkeerperiode van het opgetreden hoogwater is 1 jaar.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs