Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank
Vereecken, H.; Michielsen, S.; Deschamps, M. (2023). Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank. Versie 5.0. WL Rapporten, PA024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/200
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  In-situ measurements
  Water management > Monitoring-networks > Water levels
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Getijmetingen; referentieniveau; peilschaalcorrectie

Project Top | Auteurs 
 • Validatie tijdata

Auteurs  Top 
 • Vereecken, H., meer
 • Michielsen, S., meer
 • Deschamps, M., meer

Abstract
  In het voorjaar en de zomer van 2013 werd ter hoogte van alle peilmeters in het Schelde-estuarium de meetapparatuur en data-inwinning grondig gemoderniseerd. De nieuwe opstelling moest de oude meetopstellingen vervangen, zijnde klassieke mechanische tijmeters met vlotter met registratie op papier, een pneumatische tijmeter met papierregistratie of een radar gemonteerd bovenop een kunststof buis.
  Op het moment van deze vernieuwing werden de peilschalen die fysiek aanwezig waren op de meetposten niet vernieuwd maar werd de hoogteligging in mTAW gecontroleerd aan de hand van een beperkt aantal RTK-metingen met een Topcon GRS1-toestel. Deze nieuwe hoogteligging diende dan als basis voor het instellen en afijken van de nieuwe vrijstaande radars, en tevens ook voor het al of niet corrigeren van de aanwezige peilschalen. Op dat moment is er vastgesteld dat er een aantal peilschalen verkeerd hingen en de correctie op basis van deze ijkingen foutief bleken.
  In 2020 werd beslist om een alternatief ijkingssysteem te introduceren vanwege de slechte staat van vele peilschalen en de relatief grote infrastructurele kost om deze in het Schelde-estuarium op alle meetposten opnieuw te voorzien. Sinds 2021 wordt een ijkingsmeting op deze stations uitgevoerd aan de hand van een standalone mobiele radarpeilmeter vanaf een vaste houder. De nauwkeurigheid van een peilschaalaflezing bedraagt 1 tot 5 cm, afhankelijk van de omstandigheden, de nauwkeurigheid van een ijking met de mobiele radar is fijner dan 1 cm. De opmeting van de hoogteligging van die vaste houders is uitgevoerd met de nieuwe generatie RTK-gps toestellen. Op basis van deze nieuwe herhaalde opmetingen zijn verschillen aan het licht gekomen met de hoogteligging zoals gesteld in 2013. Deze historische fout moet nu rechtgezet worden in de data.
  Na enkele controles bleek dat de bij een aantal meetlocaties het verschil tussen de ijkingsmetingen met de mobiele radar en de continue radarmetingen te groot is. Van de houders van de mobiele radar mag men zeker zijn dat ze juist zijn ingemeten. Daarom is in februari 2023 het signaal van de continue radarmetingen bijgesteld.
  Dit had natuurlijk gevolgen voor de data in de WISKI databank.
  De vaststellingen (2013 & 2021) dat de peilschalen afweken van de referentie in mTAW betekent dat de ijkingsmetingen, die gebruikt worden ter controle van de continue radarmetingen, afwijken van de werkelijke waterstand. Om deze reden is besloten de continue metingen met deze afwijking te corrigeren in de WISKI databank. Omdat tot dan toe de inmetingen van de peilschalen niet regelmatig werden uitgevoerd, was het onmogelijk te zeggen vanaf welk tijdstip deze correctie kon worden toegepast. In 2013 is besloten om deze correctie vanaf 1/1/2011 toe te passen, omdat deze datum de start vormt van de vijf- en tienjaarlijkse overzichten van de tijwaarnemingen. De afwijkingen van de peilschalen die in 2021 zijn vastgesteld zijn dan ook vanaf 1/1/2011 toegepast op de continue radarmetingen.
  Voor de locaties waar er in februari 2023 een bijstelling is gebeurd van de continue radarmeting o.b.v. de afwijking met de ijkingsmetingen met de mobiele radar, is er een bijkomende correctie doorgevoerd vanaf het moment dat de mobiele radar gebruikt wordt als ijkingsinstrument.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs