Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen
Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tab., 44 p. fig. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Floating platforms
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  In-situ measurements
  België, Zeeschelde, Antwerpen [Marine Regions]
  Brak water

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Er wordt gedacht aan een kunstproject (genaamd "WE DRIFT") om -in mei 2013- een reeks van een duizendtal vlotters van elk ongeveer vijf op vijf meter en waarop diverse fotocollages zijn aangebracht, op de Beneden-Zeeschelde aan de Rede van Antwerpen te laten voorbij drijven, en dit bij zowel einde van vloed als begin van navolgende eb, dus twee maal na elkaar. Het geheel zou een kunstzinnig evenement zijn waarbij duizenden toeschouwers langs beide oevers en vooral op de Wandelterrassen Noord en Zuid, getuige zouden zijn. Initiatiefnemer is dhr. Wim Tellier, internationaal befaamd fotografisch kunstenaar.

  Voor dit evenement zijn toelatingen nodig vanwege de beheerders van de waterweg en zijn aanhorigheden: afdeling Maritieme Toegang (Departement MOW) en afdeling Zeeschelde (W&Z), en van de Scheepvaartpolitie (Federale Politie). Daarbij rijst de vraag in hoeverre de opzet van dit vlotter-evenement realistisch is, o.m. hoe de stroombanen verlopen van al die vlotters die in de stroom zouden gelanceerd worden.

  Daartoe werden in oktober 2010 vlottermetingen in de Schelde van de Royersbocht tot aan het Galgenweel, dus langs de Rede van Antwerpen, uitgevoerd. Navolgend werd het concept van het kunstproject nog bijgestuurd zelfs gewijzigd, waardoor een reeks van deel-adviezen werd gegenereerd.

  Het blijkt dat het evenement met vlotters kans op slagen heeft, mits een goede en veilige begeleiding door enkele tientallen personen met bvb. bijboten. Ook het groepsgewijze verbinden van telkens een dertigtal vlotters aan elkaar, het in situ uitvoeren van testvaarten, in het bijzonder bij het kenteren van het getij, en het terdege evalueren van kunde en ervaring van de begeleiders, zijn daarbij noodzakelijk.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs