Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek
Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Erosion
  Hydraulic structures > Erosion protection
  In-situ measurements
  Wave overtopping
Author keywords
  Grasbekleding

Project Top | Auteurs 
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer

Auteurs  Top 
 • Peeters, P., meer
 • de Vos, L.
 • Vandevoorde, B., meer
 • Taverniers, E., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  Om een idee te krijgen van de erosiebestendigheid bij golfoverslag van de grasmat aan de landszijde van dijken zoals deze in het Sigmagebied voorkomen, werden in de periode eind november tot half december 2010 golfoverslagproeven uitgevoerd op de Durmedijk en ringdijk te Tielrode.

  De bedoeling is de resultaten van de proeven te begrijpen in relatie met de aanwezige vegetatie en dijkopbouw.
  Tot slot worden richtlijnen meegegeven voor ontwerp, beheer en onderhoud die de erosiebestendigheid van de grasmat op het landtalud ten goede moeten komen.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs