Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014
Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 22 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  Monitoring
  Transport > Sediment transport
  Velocity > Current velocity
  België, Zeeschelde [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs)

Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van het project "Integraal plan Boven-Zeeschelde" zal door het Waterbouwkundig Laboratorium een numeriek model worden opgemaakt voor zowel de waterbeweging als het sediment transport. Dit model zal uitvoerig gekalibreerd en gevalideerd worden. Voor de waterbeweging wordt gebruik gemaakt van de jaarlijks bemeten MONEOS-raaien, echter voor het sediment transport ontbreken de nodig datasets.

  Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de uitgevoerde stromings- en sediment transport metingen in de Zeeschelde die in het voorjaar van 2014 werden uitgevoerd. Hierbij werd op 8 locaties (6 MONEOS-Iocaties + Schellebelle en Dendermonde) zowel de stroomsnelheid als het zandtransport gemeten tijdens verschillende 13u-metingen (volledige getijcyclus).

  De stroomsnelheden, debieten en sedimentfluxen op de MONEOS-raaien, alsook ter hoogte van Schellebelle en Dendermonde worden in afzonderlijke deelrapporten gerapporteerd.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs