Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM
Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Sediments > Clastics > Mud
  België, Zeeschelde [Marine Regions]

Project Top | Auteurs 
 • Slibbalans Zeeschelde, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Vanlede, J., meer
 • Plancke, Y., meer

Abstract
  Voorliggend rapport bestudeert het effect van bovenafvoer, getij, seizoenen en slibstortingen op de 'suspended particle matter' (SPM) in het Schelde estuarium. Zo wordt bij lage bovenafvoer (typisch voor zomercondities) een duidelijke verhoging waargenomen in SPM concentraties op een afstand 100-140 km van Vlissingen. Vooralsnog is niet duidelijk hoe lang er lage bovenafvoer nodig is voor de ontwikkeling van dit estuarien turbiditeitsmaximum (ETM). Ook getij heeft duidelijk zijn effect, en dit zowel op de tijdsschaal van een individueel getij als op de tijdsschaal van een spring-doodtijcyclus. Zo is bij doodtij de SPM concentratie in de Schelde 0.8-0.9 keer de mediaanconcentratie, terwijl dit bij springtij 1.2 keer de mediaanconcentratie is. Naast de invloed van fysische parameters werd ook de lange termijn evolutie van het SPM signaal onderzocht. Hierbij werd een trendanalyse uitgevoerd over de periode 1996-2015 waarbij genormaliseerd werd voor het effect van getij, bovenafvoer en seizoenen. We merken op dat niet alle invloedsfactoren (bijvoorbeeld stortingen) zijn opgenomen in de betreffende analyse (buiten scope opdracht), en de uitgevoerde normalisatie kan beschouwd worden als een eerste verkennende analyse. Een verdere, doorgedreven statische analyse strekt dan ook tot de aanbevelingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs