Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het originele RIP
Smolders, S.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het originele RIP. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_006_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 + 15 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Morphology > Intertidal zones
  Modelling
  Numerical modelling
  Numerical models
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  ANE, Nederland, Westerschelde, Hedwigepolder; België, Zeeschelde, Prosperpolder [Marine Regions]
Author keywords
  Panoramaheuvel

Project Top | Auteurs 
 • Advies panoramaheuvel HPP

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In dit advies wordt een bijkomend scenario onderzocht voor de inrichting van de Hedwige-Prosperpolder, waarbij een panoramaheuvel in de NW hoek van de polder wordt aangelegd. Dit scenario is vergeleken met een referentietoestand (originele Rijksinpassingsplan RIP voor Hedwige-Prosperpolder). Er is onderzocht in hoeverre dat de waterbeweging in de hele polder door die inplanting van die panoramaheuvel beïnvloed wordt.
  De resultaten tonen aan dat het effect op de waterbeweging beperkt blijft tot een lokaal effect. De debieten van de grote geulen aan de kant van de Schelde worden niet beïnvloed. Lokaal verhogen en verlagen op sommige delen de maximale stroomsnelheden. Het effect op waterstanden is minimaal. De overstromingsduur achter de heuvel vermindert beperkt. Lokaal wordt het debiet door de nabijgelegen geul beïnvloed door de implementatie van de wandelpaden in de bathymetrie van het scenario. Indien de wandelpaden uitgevoerd worden als bv. Vlonderpaden, waarbij het water er gewoon onderdoor kan stromen, zullen zij geen effect hebben op de lokale waterbeweging. Al deze lokale kleine veranderingen in stromingspatroon worden niet als negatief ervaren voor het algemene systeem functioneren van de Hedwige-Prosperpolder. Het enigste nadeel aan het scenario met de panoramaheuvel is de oppervlakte die de heuvel zelf inneemt en waar dus geen schor kan ontwikkelen, alsook het volume dat wordt weggenomen en dat niet meer gebruikt kan worden om stormvloedwater te stockeren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs