Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde
Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Morphology > Habitats
  In-situ measurements
  België, Zeeschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Stroming; Intergetijdegebied

Project Top | Auteurs 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels

Auteurs  Top 

Abstract
  Intergetijdegebieden hebben een belangrijke functie in het estuarium bv. als habitat van talrijke levensgemeenschappen. De beschikbare datasets van goede stroomsnelheidsmetingen beperkt zich echter voornamelijk tot de geulen. Daarom werden er door het Waterbouwkundig Laboratorium stromingsmetingen uitgevoerd op verschillende slikken langsheen de Zeeschelde, telkens over 2 volledige springtij-doodtij-cycli. In dit rapport worden de resultaten van deze meetcampagnes op intergetijdegebieden in de Zeeschelde besproken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs