Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Slib-model Schelde-estuarium

Overkoepelend project: LTV O&M Toegankelijkheid, meer
Periode:
Status: Gepland

Thesaurustermen: Modellen; Slib
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, coördinator
  • WL | Delft Hydraulics, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder

Abstract
Het goed in kaart kunnen brengen van het effect van ingrepen op de slibhuishouding van het estuarium is noodzakelijk voor zowel het optimaliseren van de bagger- en stortstrategie als het bepalen van de impact op de ecologie. In 2006 is een 3D slibmodel voor het Schelde-estuarium ontwikkeld, dat in 2007 werd verbeterd, gecalibreerd en gevalideerd (d.m.v. seizoensimulaties). Met dit zogenaamde moedermodel kunnen beheersvragen die spelen op een ruimteschaal groter dan ca. 1 km worden bestudeerd. Daarnaast kon het moedermodel dienen als ‘randvoorwaardenfabriek’ voor lokale, meer gedetailleerde modellen (ruimteschalen kleiner dan 1 km). In 2007 werd het moedermodel toegepast voor het doorrekenen van een Vlaams en een Nederlands beheerscenario. Daarbij werden respectievelijk de impact van de aanleg van het Deurganckdok op de slibhuishouding in de Zeeschelde, en de retourstroom van baggerspecie naar de Sloehaven gesimuleerd.

In 2008 gaan we enkele detailmodellen ontwikkelen t.b.v. de beantwoording van specifieke beheersvragen zoals het effect van GOG’s op de slibhuishouding van de Zeeschelde en de retourstroom naar Zeebrugge. Daarnaast wordt het mogelijke effect van vaarwegverruiming op de geconstateerde aanslibbing van de havens van Terneuzen en Breskens gesimuleerd. Hierbij wordt het 3D-slibmodel toegepast voor de situatie zonder en met verdiepte geulen.

Aan het effect van veranderingen in de slibconcentraties op de ecologie wordt aandacht besteed binnen het thema Natuurlijkheid. Tussen beide projecten zal maximale afstemming plaatsvinden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten