Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde [Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde]

Gearchiveerde data
Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
Op een aantal welgekozen raaien op de Zeeschelde, met name B/Nl-grens (is "meetraai 1" bij RWS), Liefkenshoektunnel, Oosterweel en Kruibeke worden hydrometrische 13-uursmetingen uitgevoerd. Gedurende een volledige tijperiode wordt ieder halfuur de stroming in een dwarsraai bepaald. meer

Op een aantal welgekozen raaien op de Zeeschelde, met name B/Nl-grens (is "meetraai 1" bij RWS), Liefkenshoektunnel, Oosterweel en Kruibeke worden hydrometrische 13-uursmetingen uitgevoerd. Gedurende een volledige tijperiode wordt ieder halfuur de stroming in een dwarsraai bepaald. De meting gebeurt met een ADCP. Met de 3 gemeten snelheidscomponenten (u, v en w) bepaalt men (per punt x, y en z en tijd t) de absolute stroomsnelheid en de stroomrichting. Waaruit men na berekening van debiet en doorstroomoppervlak de gemiddelde snelheid over het gehele doorstroomoppervlak bepaalt. Voor de raai in Kruibeke is er een samenwerking met de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) in het kader van de OMES monitoring. De 13-uursmetingen worden om de twee jaar uitgevoerd voor de raaien B/Nl-grens, Liefkenshoek en Oosterweel en worden jaarlijks uitgevoerd voor de meetraai te Kruibeke (maand mei).

Scope
Thema's:
Fysisch, Fysisch > Hydrografie (bv. T, S), Fysisch > Stromingen - drift - verspreiding - merkers
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Hydrometrie, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Belgisch-Nederlandse grens, België, Zeeschelde, Kruibeke, België, Zeeschelde, Liefkenshoek, België, Zeeschelde, Oosterweel

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Belgisch-Nederlandse grens
België, Zeeschelde, Kruibeke [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Liefkenshoek [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Oosterweel [Marine Regions]

Parameters
Stroomrichting
Stroomsnelheid water
vectoriële snelheid

Bijdrage door
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (WATERBEHEER), meerdata creator

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
Andere relatie:
OMES 13-uurs metingen op de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Vanlierde, E. et al. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. bijl. pp., meer
Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp., meer
Vanlierde, E. et al. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp., meer
Vereecken, H. et al. (2012). Verslag afstemming monitoring - Hydrodynamiek Januari 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 3 pp., meer
Vereecken, H. et al. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. bijl. pp., meer
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp., meer
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-04
Informatie laatst gewijzigd: 2007-08-23
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid