Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Operationele voorspelling dwarsstroming Platen van Ossenisse: deelrapport 3. Validatie NeVla model voor representatie dwarsstromingen Ossenisse
Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2022). Operationele voorspelling dwarsstroming Platen van Ossenisse: deelrapport 3. Validatie NeVla model voor representatie dwarsstromingen Ossenisse. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_060_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 21 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/142
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Operationele voorspelling dwarsstroming Platen van Ossenisse: deelrapport 3. Validatie NeVla model voor representatie dwarsstromingen Ossenisse

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Numerical modelling
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde, Platen van Ossenisse [Marine Regions]
Author keywords
  Delft3D; Neervorming; Dwarsstroming

Project Top | Auteurs 
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming

Contactgegevens

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), meer


Auteurs  Top 

Abstract
  In deze studie is de modelprestatie van het Delft3D-NeVla model onderzocht voor de representatie van dwarsstromingen als gevolg van neervorming aan de oostzijde van de Platen van Ossenisse. Hiervoor werd het numeriek model NeVla in verschillende versies (i.e., in Simona/Waqua en Delft3D) en met verschillende eerder gekalibreerde ruwheidsvelden getest.
  Uit een beschikbare dataset aan gevaren ADCP-metingen is een selectie van enkele getijden gemaakt voor deze validatieoefening. De beschikbare dataset bevatte aanvankelijk enkel metingen tijdens hoge springtijen en stormtijen. In het kader van deze studie is ook een recente meetcampagne tijdens doodtij aan de dataset toegevoegd.
  Voorafgaand aan de validatieoefening is eerst de springtij-doodtij-variatie onderzocht voor de gemodelleerde dwarsstroming, alsmede de representatie van de springtij-doodtij-variatie van het verticaal getij in het studiegebied. Vervolgens is de representatie van de dwarsstroming en het verticaal getij voor de geselecteerde meetcampagnes gevalideerd.
  In alle configuraties is het model in staat de neervorming en bijbehorende circulaire stromingspatronen rond de Platen van Ossenisse kwalitatief te representeren. De sterke dwarsstromingen tijdens springtij worden echter onderschat door de modelsimulaties. Hetzelfde geldt voor de aan de dwarsstroming gecorreleerde maximum stijgsnelheid in Hansweert, die ook juist voor de hoogste getijden wordt onderschat. Ondanks deze onderschatting hebben simulaties waarin het ruwheidsveld uit het operationeel model is gebruikt toch een geringe voorspellende waarde voor de sterkte van de dwarsstroming tijdens de geselecteerde (spring)tijen (R2 = 0,56-0,75). Er wordt door de modellen wel een duidelijke springtij-doodtij-variatie in sterkte van de dwarsstroming gesimuleerd. Vanwege het ontbreken van voldoende meetdata tijdens reguliere tij-condities kon deze springtij-doodtij-variatie nog niet worden gevalideerd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs