Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel
Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel. versie 6.0. WL Rapporten, 13_166. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Morphology > Habitats
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
  ANE, Nederland, Westerschelde, Hedwigepolder; ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]; België, Zeeschelde, Prosperpolder [Marine Regions]
Author keywords
  Depoldering; Ontpoldering

Auteurs  Top 
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Vanlede, J., meer
 • Plancke, Y., meer

Abstract
  De ophogingssnelheid van een intergetijdengebied (slik, schor) wordt onder andere bepaald door de overspoelingskarakteristieken, de sedimentconcentratie en de aan- of afwezigheid van vegetatie. Op basis van beschikbare gegevens werd een empirisch ophogingsmodel ontwikkeld om de lange termijn ophoging (i.e. meerdere decennia) van de platformhoogte van Hedwige- en Prosperpolder te voorspellen.

  Op basis van simulaties uitgevoerd met het empirisch ophogingsmodel verwachten we dat 25% van het platformoppervlak van de Hedwigepolder begroeid is na ongeveer 25 jaar, de helft begroeid is na 38 jaar en 75% na 52 jaar. Voor de Prosperpolder bedragen deze tijdstippen respectievelijk 52, 62 en 69 jaar. Als randvoorwaarden voor deze simulaties werd 63 mg/l als sedimentconcentratie gebruikt (gebaseerd op data analyse), en het peil van gemiddeld hoogwater bij doodtij (GHWD) als de hoogte waarop het platform gekoloniseerd wordt door vegetatie. Bijkomend werd een extra gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om het effect van hogere sedimentconcentraties op platformophoging in te schatten. De sedimentconcentraties die hiervoor gebruikt werden stemmen overeen met randvoorwaardes die in eerdere studies werden opgelegd.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs