Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Opmaak van laagwaterstrategieën

Engelstalige titel: Drawing of low tide strategies
Periode: Juni 2005 tot Juni 2006
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Eb
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), meer

Abstract
Omschrijving :
In het kader van deze opdracht worden laagwaterstrategieën opgemaakt voor het kanalenstelsel rond Gent en het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen

Achtergrondinformatie :
De administratie Waterwegen en Zeewezen voert het strategisch project ‘Afstemmen van het waterpeilbeheer en het veiligheidsniveau van de zeewering op de principes van het integraal waterbeheer en integraal kustzonebeheer’ uit.
In dit strategisch project zit een deelproject ‘zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging’. Het doel van dit project is het bepalen van maatregelen voor het waterpeilbeheer op de bevaarbare waterwegen om de beschikbare hoeveelheid zoetwater doelmatig te gebruiken en zo tegemoet te komen aan noden in verband met watertekorten en verdroging.
Dit deelproject behandelt de problematiek van de (oppervlakte)watertekorten in de rivieren en de omliggende valleigebieden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op langere termijn (vb. verdroging, wat leidt tot een afname van de natuurwaarden door een te laag grondwaterpeil) en acute watertekorten (vb. onvoldoende diepgang voor de scheepvaart).
In deze studie wordt de problematiek van de acute watertekorten in het kanalensysteem rond Gent verkend.
Daarnaast worden met behulp van de eerder ontwikkelde methodiek concrete laagwaterstrategieën opgesteld voor het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen.

Resultaten :

  • Inschatting van de mogelijke effecten van acute watertekorten in het kanalenstelsel rond Gent
  • Laagwaterstrategieën voor het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen
  • Studie inzake watergebruik door landbouwgewassen
  • Informatieve brochure inzake zoetwaterbeheer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten