Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: factual datarapport 13-meting in GOG/GGG van 14 september 2010
International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: factual datarapport 13-meting in GOG/GGG van 14 september 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 69 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Modelling
  Motion > Sediment movement
  Motion > Water motion
  Report literature > Data reports
  Surveys > Site surveys
  België, Zeeschelde, Lippenbroek

Auteurs  Top 
 • International Marine and Dredging Consultants, meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium, meer
 • Peeters, P., revisor, meer

Abstract
  De opdracht heeft tot doel door middel van numerieke modellering trachten na te gaan wat de hoeveelheden aan sedimenten zijn die via de inwateringssluizen en uitwateringssluizen vanuit de Schelde in het GGG van Lippenbroek achterblijven en hoe de vegetatie in de polder hierop van invloed is. Hiertoe zullen achtereenvolgens een hydrodynamisch model en een sedimenttransportmodel op de polder worden toegepast. Het project dient als pilootproject om de mogelijkheden en toepasbaarheid van een robuust numeriek modelleersysteem te onderzoeken, bij het inschatten van de bodemontwikkeling van een GGG. Deze kennis zal ten bate komen bij de modellering van andere, vergelijkbare polders die via inen uitwateringssluizen in verbindingen zullen komen te staan met een tijrivier.

  Dit rapport beschrijft de metingen die zijn uitgevoerd op 14 september 2010 in het GOG/GGG van de Lippenbroek polder.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs