Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Totale hoeveelheid gestort materiaal, gebaggerd materiaal en gewonnen zand in drie deelgebieden, west, midden en oost [Total quantity of dumped material, dredged material and extracted sand in the three areas: West, Centre, and East]

Beschrijving
Totale hoeveelheid gestort materiaal, baggerspecie en gewonnen zand in de drie gebieden van het Schelde-estuarium: West, Centrum en Oost. meer

Het totale baggerwerk inclusief het onderhoudsbaggerwerk bedroeg in 1997 en 1998 circa 12,2 Mm³ op de drempels en circa 5,3 Mm³ in de ‘overige gebieden’. In het oostelijk deel is na 1996 één stortlocatie overgebleven waar nog slechts 10% van het onderhoudsbaggerwerk wordt gestort (voorheen 45%). De hoeveelheid materiaal dat in het midden gestort wordt is gelijk gebleven (45%) en in het westen is de hoeveelheid gestort materiaal na de verruiming gestegen naar 45% van het onderhoudsbaggerwerk (voorheen 10%). Tot 1991 werd voornamelijk in het westelijk deel van de Westerschelde zand gewonnen. Na een beleidswijziging in 1992 wordt het zand gewonnen voor 70% in het oostelijk deel, daarnaast voor 20% in het middendeel en voor 10% in het westelijk deel van de Westerschelde.

Scope
Thema's:
Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Baggerspecie, Baggerwerk, Dredged materials, East, Sand extraction, West, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1986 - 2005
Jaarlijks

Parameters
Hoeveelheid gebaggerd materiaal
Hoeveelheid gestort materiaal
Zandwinning

Bijdrage door
Deltares; Unit Verkenningen- en Beleidsanalyse (DELTARES-VEB), meerdata creator
Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen; Afdeling Ecosysteem analyse en assessment (ESA), meerdata creator

Publicatie
Beschrijft deze dataset
van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-01-22
Informatie laatst gewijzigd: 2010-07-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid