Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10)
van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Dredging
  Environmental impact
  Monitoring
  Shipping lanes
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust

Project Top | Auteurs | Datasets 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer

Auteurs  Top | Datasets 
 • van Eck, G.Th.M., redacteur, meer
 • Holzhauer, H., redacteur, meer

Abstract
  Nederland is in 1995 met Vlaanderen overeengekomen de vaarweg van de Westerschelde te verruimen. Deze verruiming, kortweg verruiming 48’/43’ genoemd, houdt in dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet in één getij Antwerpen kunnen bereiken en schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij de Westerschelde kunnen afvaren. Schepen tot een diepgang van 38 voet kunnen onafhankelijk van het getij de Westerschelde op- en afvaren (1 voet is 0,3 meter). Nederland heeft tevens besloten de ontwikkelingen van de Westerschelde na de verruiming tien jaar te volgen met als doel ‘de omvang van de gevolgen van de verdieping voor de Westerschelde en het mondingsgebied te leren kennen en vast te leggen en het beheer daarop te kunnen aanpassen’. Dit rapport is de evaluatie van deze tien jaar MOnitoring VErruiming (MOVE).

Datasets (19)
 • Hummel H. 2006: Benthos Westerschelde (MOVE). Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=588, meer
 • Areaalveranderingen van de platen, geulen en ondiepwater per deelgebied (Westerschelde), meer
 • Areaalverschil in de Westerschelde tussen 1996 en 2005, meer
 • Bagger-, stort- en zandwinlocaties in de Westerschelde in de periode 1998 t/m 2004, meer
 • Baggeren en storten in de Westerschelde, meer
 • Biomassaconsumptie per seizoen van steltlopers in de Westerschelde per deelgebied (West, Midden en Oost), meer
 • Ecotopenkaart Westerschelde 1996, meer
 • Ecotopenkaart Westerschelde 2004, meer
 • Geschatte primaire productie microfytobenthos per hectare plaat/slik in de Westerschelde, meer
 • Hoofd- en nevengeulinhoud en plaatvolume voor drie deelgebieden (Westerschelde), meer
 • Jaargemiddelde biomassa microfytobenthos in de Westerschelde in vergelijking tot de Oosterschelde en de Eems-Dollard, meer
 • Jaargemiddelde hoogwaterstanden bij Vlissingen en Bath vanaf 1900 tot en met 2005, meer
 • Laagwaterstand in Bath ten opzichte van Vlissingen, meer
 • Laagwaterstand in Hansweert ten opzichte van Vlissingen, meer
 • Ontwikkeling van het totaal aantal broedparen van de Visdief in de Westerschelde, de rest van het deltagebied en de kust van België, meer
 • Relatieve omvang van de kokkelbiomassa. (Situatie in 1992 is gelijkgesteld aan 1 litoraal), meer
 • Tienjarige trend en 95% voorspelinterval voor de areaalontwikkeling van de platen (boven -2 m NAP) in het midden van de Westerschelde, meer
 • Tienjarige trend en 95% voorspelinterval voor de hoogwaterstanden in Vlissingen, gecorrigeerd voor de 18.6 jarige cyclus, meer
 • Totale hoeveelheid gestort materiaal, gebaggerd materiaal en gewonnen zand in drie deelgebieden, west, midden en oost, meer

Afbeeldingen Top | Auteurs | Datasets