Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Tienjarige trend en 95% voorspelinterval voor de hoogwaterstanden in Vlissingen, gecorrigeerd voor de 18.6 jarige cyclus [Ten-year trend and 95% prediction interval for the high tide levels in Vlissingen, adjusted for the 18.6-year cycle]

Scope
Thema's:
Fysisch, Fysisch > Waterniveau (& bodemdruk, IES), Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Brak water, Cycles, High tides, Trend (Statistics), Waterniveau's, ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1986 - 2005
Jaarlijks

Parameter
Waterhoogte

Bijdrage door
Deltares; Unit Verkenningen- en Beleidsanalyse (DELTARES-VEB), meerdata creator
Deltares; Unit Zee- en Kustsystemen; Afdeling Ecosysteem analyse en assessment (ESA), meerdata creator

Publicatie
Beschrijft deze dataset
van Eck, G.Th.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE eindrapport 2006 (Rapport 10). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg. 64 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-01-22
Informatie laatst gewijzigd: 2010-07-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid