Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Gemiddeld broedsucces (en standaardafwijking) van kustbroedvogels in links: Westerschelde en rechts: Zeeschelde [Average breeding success (and standard deviation) of coastal breeding birds in left: Western Scheldt and right: Sea Scheldt]

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Broedsucces, ANE, Nederland, Westerschelde, België, Zeeschelde, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758, Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758, Larus melanocephalus Temminck, 1820, Larus ridibundus Linnaeus, 1766, Platalea leucorodia Linnaeus, 1758, Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758, Sterna albifrons Pallas, 1764, Sterna hirundo Linnaeus, 1758, Sterna sandvicensis Latham, 1787

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Taxonomic coverage
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus melanocephalus Temminck, 1820 [WoRMS]
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna sandvicensis Latham, 1787 [WoRMS]

Parameter
Index broedsucces

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Spanoghe, G. et al. (2010). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het zevende jaar : bijlage 9.8 bij het zevende jaarverslag van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 171 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-20
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid