Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Databank vismigratieknelpunten [Database fish migration bottlenecks]
Citatie
Monden S., Van Liefferinge C., Vandenauweele I., Simoens I., Beyens J., Denayer B., Yseboodt R., Meire P. & De Charleroy D. Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. IBW-UIA databank,, www.vismigratie.be. https://marineinfo.org/id/dataset/457

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
De databank bevat vismigratieknelpunten op de waterlopen die opgenomen zijn in de prioriteitenkaart vismigratie voor het Vlaamse gewest. meer

De databank bevat vismigratieknelpunten op de waterlopen die opgenomen zijn in de prioriteitenkaart vismigratie voor het Vlaamse gewest. Per vismigratieknelpunt krijgt men informatie via een fishe, foto met gegevens over de ligging, prioriteit, aard van het knelpunt. De knelpunten op de priorotaire waterlopen werden geïnventariseerd. Deze data zit in V.I.S. databank. De vismigratieknelpuntendatabank is on line beschikbaar op www.vismigratie.be Als basis voor de opmaak van de databank werd een prioriteitenlijst opgemaakt van de voor vismigratie te saneren waterlopen in het Vlaams Gewest. De ligging van de prioritaire waterlopen is raadpleegbaar op de prioriteitenkaart. Alle vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen werden geïnventariseerd. De gegevens werden onder de vorm van velden opgenomen in een informix-databank en raadpleegbaar gemaakt via de interactieve website. Niettegenstaande dat knelpunten gelegen op de prioritaire waterlopen eerst dienen aangepakt te worden, werden (ter informatie) ook geïnventariseerde knelpunten op niet-prioritaire waterlopen opgenomen in de databank.

Scope
Thema's:
Biologie, Visserij
Kernwoorden:
Zoet water, Migraties, Prioriteitenkaart, Vis, Vismigratieknelpunt, België, Vlaanderen

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1997 - 2000
Niet relevant

Parameters
Hoogte knelpunt (hoogte stuw)
Vismigratieknelpunten

Bijdrage door
HEMMIS N.V.: Hydro Ecolo Meteo Management Information Systems (HEMMIS), meerdatabank ontwikkelaar
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), meerdatabank ontwikkelaardata creator
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meeruitvoerderdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata beheerderdata eigenaar
Martens, Koen
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Gepubliceerde dataset:
(Jaarlijks cumulatief) Percentage ‘opgeheven’ of ‘gesaneerde’ vismigratieknelpunten in het Schelde-estuarium, meer

Project
Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Vanden Auweele, I. et al. (1997). Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het demerbekken. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1997(056). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-17
Informatie laatst gewijzigd: 2012-06-14
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid