Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aquatisch Beheer (LNE)
www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/instituut-voor-natuur-en-bosonderzoek/aquatisch-beheer

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer

Adres:
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 73)
1000 Brussel, België
België
 Personen | Project | Datasets 
 

Personen (9)  Top | Project | Datasets 

Abstract:
Het team Aquatisch beheer doet onderzoek naar verschillende facetten van het beheer van stilstaand en stromend water. De focus ligt hierbij op habitatherstel en herstel van de longitudinale en laterale connectiviteit in beken en rivieren in functie van behoud en herstel van waterfauna en -flora. Typische onderzoeksaspecten betreffen o.a. de aanleg van natuurvriendelijke oevers, rivierherstel en de aanleg van visdoorgangen.

Project  Top | Personen | Datasets 
  • Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer

Datasets (5)  Top | Personen | Project 
  • Aquatisch Beheer - INBO, Belgium; (2017): Volunteer network: monitoring fish stocks in the Zeeschelde and the Rupel (from 2007)., meer
  • Monden S., Van Liefferinge C., Vandenauweele I., Simoens I., Beyens J., Denayer B., Yseboodt R., Meire P. & De Charleroy D. Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. IBW-UIA databank,, www.vismigratie.be, meer
  • TREKVIS: Bemonstering trekvissen Schelde, meer
  • Glasaalbemonstering vrijwilliger Wichelen, meer
  • Trekvismonitoring in het Schelde-estuarium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Project | Datasets