Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Recreatietellingen Westerschelde [Recreation countings Westerschelde]
Contact: Provincie Zeeland, meer

Beschrijving
Vanuit een vliegtuig worden personen, vaartuigen, bijzonderheden (o.a. zeezoogdieren) en fietsers geteld. meer

Het doel van de monitoring is vierledig: 1. vastleggen van de uitgangssituatie van het recreatief gebruik van de buitendijkse gebieden t.b.v. de Vogel- en Habitatrichtlijn; 2. signaleren van conflictsituaties; 3. uitvoering actieplan beleidsplan Westerschelde; 4. eventuele aanpassingen van de vergunningen voor het spitten van zeeaas. Volgende zaken worden geregistreerd:
  • Personen: spitters zeeaas, sportvissers, handkokkelvissers op slik/plaat en overige recreanten
  • Vaartuigen: zowel stilliggend als varend, te weten kajuitzeilboten (> 7m), open zeilboten, motorkruisers, sportvisbootjes, sportvisverhuurboten, zeilplanken en overige vaartuigen (slikliggers, catamarans, kano’s waterscooters enz). Niet meegeteld zijn recreatievaartuigen in jachthavens, sluizen en voorhavens bij sluizen
  • Bijzonderheden: zeehonden, overige dieren, voertuigen en niet onder 1 genoemde personen, etc.
  • Fietsers: op buitendijkse paden
In het onderzoek zijn buiten beschouwing gelaten kleine opblaasbootjes van kinderen en de bemanning aan boord van vaartuigen, voorzover niet op een plaat of zandbank lopend en strandbezoekers in het mondingsgebied van de Westerschelde. Monitoring gebeurt in de periode mei tot en met september 14 dagen, 9 vluchtdagen tijdens laagwater, 5 vluchtdagen tijdens hoogwater. Het vliegtuig vliegt een vaste vlucht over 25 oevergebieden langs de Westerschelde, de 11 platen in de Westerschelde en vaargebieden (daartoe is de Westerschelde in 12 gebieden ingedeeld). De tellingen worden zoveel mogelijk door vaste personen op vaste tijdstippen uitgevoerd. Op deelkaarten wordt in afkortingen aangegeven wat, waar geteld is. Er is plaats voor drie tellers in het vliegtuig, 1 links en 2 rechts.Van de twee tellers aan één zijde registreert de teller achter alles op de oever; de andere teller (voorin) registreert de stilliggende en varende vaartuigen op water en zandplaten en eventuele recreanten op platen en zeehonden. De teller die achter de vlieger zit registreert alles aan zijn kant. Deze tellingen werden georganiseerd door mevr. B. Jobse (Provincie Zeeland) en uitgevoerd door provincieambtenaren.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Cyclists, Recreatie, Recreatiewateren, Schepen, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1990 [Gestart]
1998
2002
2005

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meeropdrachtgever
Provincie Zeeland; Afdeling economie, meerdataset uitgever
Zielschot, Ben
Provincie Zeeland; Directie Ruimte, Milieu en Water, meeropdrachtgeverdata creatordata creator
Provincie Zeeland, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Brilman, J.F.; van Pelt, F.M.M. (2006). Recreatietellingen in de Westerschelde 2005. Provincie Zeeland: Middelburg. 28 pp., meer
Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren (2003). Recreatietellingen Westerschelde 2002. Provincie Zeeland: Middelburg. 30 pp., meer
(1999). Recreatietellingen Westerschelde 1998. Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren[s.l.]. 31 pp., meer
(1991). Recreatietellingen Westerschelde 1990. Provinciale Griffie: Middelburg. 19 + bijlagen pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-08-31
Informatie laatst gewijzigd: 2005-10-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid