Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Maritiem Instituut (UGent)
maritieminstituut.ugent.be

Engelse naam: Martitime Institute

Thesaurustermen (11) : Environmental policy; Environmental policy; Havenreguleringen; Internationaal milieurecht; International law of the sea; Kustzonebeheer; Maritiem recht; Natuurbehoud; Vervuiling; Waterbeleid; Zeevisserij
MOG-kernwoorden (6) : Biodiversiteit; Blauwe economie; Transport & mobiliteit; Verontreinigende stoffen; Vis(sen); Wetgeving
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Universiteitstraat 4
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 68 97
Fax: +32-(0)9-264 69 89
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (6)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 

Voormalig geassocieerde personen (4)

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Internationaal Publiekrecht; Maritiem Instituut; Permanente Vorming Havenbeheer (UGent), meer

Abstract:
Het Maritiem Instituut werd in 1984 opgericht met de volgende doelstellingen:
 • het verrichten van juridisch en multidisciplinair onderzoek met de nadruk op de oceaan en aanverwante activiteiten (scheepvaart, havens, visserij, mariene ruimtelijke planning, etc.);
 • het ondersteunen van onderwijs op het gebied van zeerecht, marien milieurecht, haven- en maritieme wetenschappen;
 • het organiseren van workshops, conferenties en symposia;
 • advies verlenen aan niet-academische actoren, zoals overheden, niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector.


Op het gebied van onderzoek is het Maritiem Instituut gespecialiseerd in zeerecht (scheepvaart, maritieme veiligheid, vervuiling, kust/haven/vlaggenstaat-jurisdictie, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, kustzonebeheer, offshore hernieuwbare energie, beschermde mariene gebieden, etc.), internationaal en Europees milieu- en biodiversiteitsrecht, haveneconomie en -beleid, maritieme economie, mariene ruimtelijke planning en interdisciplinair onderzoek. Doorheen de jaren zijn leden van het Maritiem Instituut betrokken geweest bij strategisch juridisch onderzoek en het opstellen van wetgeving ondersteund door de federale en Vlaamse overheid, alsook bij internationale beleidsrelevante onderzoeksprojecten. Op het vlak van onderwijs organiseert het Maritiem Instituut de jaarlijkse postacademische cursusreeks Port Management en de geavanceerde interuniversitaire masteropleiding MSc in Maritime Science.

Publicaties (13)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Dataset 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Van Roy, W.; Van Nieuwenhove, A.; Scheldeman, K.; Van Roozendael, B.; Schallier, R.; Mellqvist, J.; Maes, F. (2022). Measurement of sulfur-dioxide emissions from ocean-going vessels in Belgium using novel techniques. Atmosphere 13(11): 1756. https://dx.doi.org/10.3390/atmos13111756, meer
 • Peer reviewed article Notteboom, T.; van der Lugt, L.; van Saase, N.; Sel, S.; Neyens, K. (2020). The role of seaports in green supply chain management: Initiatives, attitudes, and perspectives in Rotterdam, Antwerp, North Sea Port, and Zeebrugge. Sustainability 12(4): 1638. https://dx.doi.org/10.3390/su12041688, meer
 • Peer reviewed article Notteboom, T. (2016). The adaptive capacity of container ports in an era of mega vessels: the case of upstream seaports Antwerp and Hamburg. J. Transp. Geogr. 54: 295-309. https://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.06.002, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2022). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 31-56, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2022). Maritime transport, shipping and ports, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 31-55, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 77-100, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritime transport, shipping and ports, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 75-96, meer
 • Somers, E. (2012). Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 31-48, meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., meer
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Studie van de afvalstromen afkomstig van de scheepvaart, binnenvaart en goederenbehandeling in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: synthese. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 130 pp., meer
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen: deelstudie. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 28 pp., meer
 • Maes, F.; Buyse, A. (2000). De afvalstromen, afkomstig van de zeevaart, in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 332 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Dataset 
 • De ontwikkeling van een beheersmodel voor het duurzaam gebruik van het stroomgebied van de Schelde, meer
 • ECOWARE: Ecologische cluster voor algemene afvalverwerking, meer

Dataset  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset