Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (UGent-AECO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2029

Engelse naam: Aquatic Ecology

Thesaurustermen (10) : (Micro)plastics; Aquacultuur; Biodiversiteit; Ecologie; Mangroven; Oppervlaktewater; Vis(sen); Voeding; Waterbehandeling; Waterkwaliteit
Geografische term : België, Zeeschelde [Marine Regions]
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Sectie

Personen (3)  Top | Publicaties | Project 

Voormalig geassocieerde personen (6)

Abstract:
De onderzoeksgroep Aquatische Ecologie (AECO) richt zich op innovatieve technologieën voor een efficiëntere en betrouwbaardere exploitatie van watersystemen in een context van duurzame ontwikkeling. Mariene onderzoeksonderwerpen die door AECO worden behandeld zijn onder meer:
 • analyse van de risico's en voordelen van de consumptie van visproducten;
 • duurzaamheidsanalyse van mariene systemen;
 • monitoring van vissen op basis van camerasystemen en telemetrie;
 • innovatie op het gebied van monitoring en modellering ter ondersteuning van de besluitvorming inzake visserij en bescherming van de biodiversiteit;
 • optimalisering van technologieën voor het opruimen van plastic;
 • analyse van de ecosysteemfuncties van mangroves;
 • multifunctionele analyse en optimalisering van mariene systemen in relatie tot landgebruik en multi-stakeholder benutting;
 • recirculatie-aquacultuursystemen voor de productie van zeepaardjes;
 • visserijanalyse op basis van datamining en kunstmatige intelligentie.

Publicaties (5)  Top | Personen | Project 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Goossens, J.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Moens, T.; Goethals, P.; Verhelst, P. (2023). Turning the tide: understanding estuarine detection range variability via structural equation models. Animal Biotelemetry 11(1): 38. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-023-00348-9, meer
 • Peer reviewed article Ho, L.; Barthel, M.; Panique-Casso, D.; Vermeulen, K.; Bruneel, S.; Liu, X.; Bodé, S.; Six, J.; Boeckx, P.; Goethals, P. (2023). Impact of salinity gradient, water pollution and land use types on greenhouse gas emissions from an urbanized estuary. Environ. Pollut. 336: 122500. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122500, meer
 • Peer reviewed article Ho, L.; Barthel, M.; Harris, S.; Vermeulen, K.; Six, J.; Bodé, S.; Boeckx, P.; Goethals, P. (2023). Unravelling spatiotemporal N2O dynamics in an urbanized estuary system using natural abundance isotopes. Wat. Res. 247: 120771. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2023.120771, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2023). Hyperspectral reflectance dataset of pristine, weathered, and biofouled plastics. ESSD 15: 745-752. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-745-2023, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2022). Hyperspectral reflectance of dry, wet and submerged plastics polymers under environmentally relevant conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 63-64, meer

Project  Top | Personen | Publicaties 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Project