Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

KU Leuven (KULeuven)
www.kuleuven.ac.be

Originele naam: University of Leuven

Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven
België

Tel.: +32-(0)16-32 40 10
Fax: +32-(0)16-32 40 14
E-mail:
 Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Universiteit

Persoon  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (24)

Voormalig geassocieerde personen (4)

Deelinstituten (3)  Top | Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 • Katholieke Universiteit Leuven; Campus Kortrijk (KULeuven-KULAK), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie (KULeuven), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (KULeuven-BWK), meer

Publicaties (52)  Top | Persoon | Instituten | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; De Regge, N.; Maes, J.; Soors, J.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2019). The cross-shore distribution of epibenthic predators and its effect on zonation of intertidal macrobenthos: a case study in the river Scheldt. Hydrobiologia 846(1): 123-133. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04056-5, meer
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Storme, A.; Bastiaens, J.; Debruyne, S.; Denys, L.; Ervynck, A.; Meylemans, E.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Crombé, P. (2014). Middle-Holocene alluvial forests and associated fluvial environments: a multi-proxy reconstruction from the lower Scheldt, N Belgium. Holocene 24(11): 1550-1564. dx.doi.org/10.1177/0959683614544059, meer
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; de Vries, M.B.; Low, E.; Kusters, L.; Herman, P.M.J.; Tánczos, I.C.; Temmerman, S.; Hesselink, A.W.; Meire, P.; Van Regenmortel, S. (2005). Flow hydrodynamics on a mudflat and in salt marsh vegetation: identifying general relationships for habitat characterisations. Hydrobiologia 540(1-3): 259-274. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7149-0, meer
 • Beerlandt, J.; Rauwoens, P. (2022). Polder2c’s living lab: Toolbox for a better future of levee management, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 14, meer
 • Van De Moortel, I.; Van den Berg, M.; Messens, F.; Thant, S.; Michielsen, S.; Brackx, M.; Hyde, P.; De Clercq, B.; Willems, P. (2021). Analyse van waterstanden in het Schelde-estuarium gedurende windluwe periodes. Versie 3.0. Antea Group: Antwerpen. 189 pp., meer
 • Escobar Ramos, J.S. (2019). Mixed sediments of the Belgian Coast and the Scheldt: modelling and comparison with satellite data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Bi, Q. (2015). Numerical modelling of near-bottom sediment transport: turbulence modulation, new process models and application to the Scheldt and the Belgian coast. PhD Thesis. KU Leuven, Arenberg Doctoral School: Leuven. xvi, 228 pp., meer
 • Breine, J. (2009). Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven. ISBN 978-90-403-0299-2. 263 pp., meer
 • Ibrahim, E.; Monbaliu, J. (2009). ALGASED Remote sensing for the characterization of intertidal sediments and microphytobenthic algae Contribution to WP5 (D5a_2): Supervised classification of hyperspectral images of ALGASED. KU Leuven: Leuven. 44 pp., meer
 • Boukhris, O. (2008). Climate change impact on hydrological extremes along rivers in Flanders. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. ISBN 978-90-5682-948-3. 195 pp., meer
 • Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008). Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706_13. Flanders Hydraulics Research/KU Leuven: Antwerpen. 91 pp., meer
 • Desmet, W.; Volckaert, F.A.M.J.; Maes, J. (2007). Modellering van groei en predatie van tong, Solea solea (L.) in het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Ronsyn, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Kwaliteitscontrole voorspellingsmodellen. WL Rapporten, 729_5. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Hoffmann, M.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2006). MONAIJ Monitoring natuurherstel Ijzermonding 2001 - 2005. INBO/KBIN/KULeuven/UGent: Brussel. 386 + appendices pp., meer
 • Vanden Eede, S.; Ollevier, F.P.; Maes, J.; Guelinckx, J. (2006). Populatiedynamica van Pomatoschistus minutus in de Noordzee en het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Rotsaert, R. (2005). Populatiedynamica van het dikkopje (Pomatoschistus minutus) langsheen de Belgische kust en het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele, B.; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005). Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 153-161, meer
 • Vermang, J.; Ollevier, F.P. (2005). De ontwikkeling van een index voor biotische integriteit voor het zoetwater-estuarium van de Schelde. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; KULeuven; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2004). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR. Deelopdracht 2: Inventarisatie. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. V, 75 + appendices pp., meer
 • Maes, J. (2004). Het visbestand van de Zeeschelde: actuele toestand en trends op basis van vismonitoring. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 38 slides pp., meer
 • De Bruyn, T. (2003). Opslibbing van recent gevormde schorren in het Schelde-Estuarium : een terreinstudie en modelevaluatie. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. 132 pp., meer
 • Maes, J.; Geysen, B.; Ercken, D.; Ollevier, F.P. (2003). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2002. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 28, 7 tables pp., meer
 • Resseler, S.; Ollevier, F.P. (2003). Habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus L.) in het Schelde-estuarium in functie van abiotische variabelen : integratie van een bio-energetisch model in GIS. Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Temmerman, S. (2003). Sedimentation on tidal marshes in the scheldt estuary. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): [s.l.]. , meer
 • Temmerman, S. (2003). Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering = Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 222 pp., meer
 • Bex, P. (2002). Groei als schatter voor de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus (L.)) in het Schelde-estuarium: integratie van een bio-energetisch model in GIS. Thesis. KU Leuven: Leuven. III, 85 + bijlagen pp., meer
 • Guelinckx, J. (2002). Migratie van juveniele haring (Clupea harengus L.) en sprot (Sprattus sprattus (L.)) tussen de Noordzee en het Schelde-estuarium zoals aangetoond met stabiele C en N isotopen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 109 pp., meer
 • Van Asten, B.; Hermy, M. (2002). Het slik van het Groot Buitenschoor als foerageerplaats voor estuariene vissen. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 84 pp., meer
 • Van de Putte, A. (2002). Modellering van groei en predatie van haring, Clupea harengus L. in het Schelde-estuarium. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 96 pp., meer
 • Maes, J. (2000). De structuur van de visgemeenschap van het Zeeschelde-estuarium = The structure of the fish community of the Zeeschelde estuary. PhD Thesis. KUL: Leuven. 143 pp., meer
 • De Ruyck, A.M.C. (1999). Management of the Belgian Coast: opinions and solutions. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 27 + tables pp., meer
 • Smets, E. (1998). De overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen: toepassing van de statistiek van extreme waarden. KU Leuven: Leuven. 23 + bijlagen pp., meer
 • Van de Moortel, R.; Deckers, J. (1998). Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren : onderdeel van : onderzoek milieu-effecten sigmaplan (omes). Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 107 pp., meer
 • Sels, O. (1997). Sedimentatie- en erosiekaarten en hun toepassing op het Schelde-estuarium. MSc Thesis. KU Leuven: Leuven. 78 pp., meer
 • Steenhoudt, R. (1997). Ruimtelijke en temporele analyse van het ecosysteem van het Belgisch Continentaal Plat. Postgraduate Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. XII, 203 pp., meer
 • Van Bouwel, J.; Ollevier, F. (1995). Gemeenschapsstructuur van vissen in de zeeschelde (onderzoek aan de hand van fuiken). Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 119 pp., meer
 • Longin, L. (1993). Risiko-analyse, toegepast op scheepsmaneuvreerbaarheid met betrekking tot de sluis te Hingene. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 91 pp., meer
 • Verdonck, W. (1989). Studie van de biologie en de kweek van zeebaars Dicentrarchus labrax (L.) in intensieve aquacultuurcondities. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 160 pp., meer
 • De Clercq, N. (1986). Studie van de wulp (Numenius arquata arquata L.) in een slikken- en schorrengebied (Het Zwin) in de winter (1985-1986): slaaptrek, bestand, aktiviteit en foerageerecologie. MSc Thesis. KUL: Leuven. 190 pp., meer
 • Houthooft, R. (1986). Bepaling van hydraulische parameters in het Scheldebekken. Ir Thesis. KU Leuven: Leuven. 99 + bijlagen pp., meer
 • Meuleman, F. (1986). Berekening van de getijdebeweging in de Schelde met de eindige-elementenmethode. Ir Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Bernaers, G.; Bols, L. (1980). Getij en stormvloeden op de Schelde. Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Denolf, D. (1979). Winderosie op de duinenreep van het Zwin. MSc Thesis. KUL: Leuven. 85 pp., meer
 • Sas, M.; Smets, E.; Van Langenhove, G.; Berlamont, J. (1979). Gebruik van de simulatietechniek ter bepaling van overschrijdingsfrequenties van de extreme hoogwaterstanden op de Schelde. K.U.L.: Leuven. 69 pp., meer
 • Smits, J.; Vanhooymissen, L. (1977). Wiskundig modelonderzoek over de waterkwaliteit in de Schelde. Thesis. KU Leuven: Leuven. , meer
 • Verachtert, M. (1975). Berekeningen aangaande een getijde beweging in de Schelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. verschillende paginering pp., meer
 • Bastin, A. (1974). Regionale sedimentologie en morfologie van de zuidelijke Noordzee en van het Schelde estuarium. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. VI, 91 pp., meer
 • Hoppenbrouwers, P.; Hoste, N. (1970). Vormgeving van de doorstroomopening bij brede schuiven: toepassing op de stormstuw te Oosterweel. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (tab., foto's, ill.) pp., meer
 • Van Brussel, J.; Verstraeten, J. (1970). Trillingsproblemen bij hefschuiven: toegepast op de stormstuw te Oosterweel. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. different pagination pp., meer
 • Wartel, S. (1967). Suspensie- en saliniteitsmetingen in het Scheldeëstuarium. Rapport Lab. Rec. Sed.. K.U.L.: Leuven. 42 pp., meer
 • Broecke, E. (1966). Bijdrage tot de phytogeografie van enkele slikken en schorren langs de westerschelde nabij de belgisch-nederlandse grens. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 118 pp., meer
 • Tavernier, E. (1947). De ontwikkeling van veeteelt en landbouw tusschen Yzer en Zwin van de XIe tot de XIVe eeuw. BSc Thesis. KUL: Leuven. 167 pp., meer

Projecten (11)  Top | Persoon | Instituten | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, meer
 • Ecologie van de vegetatie van overstromingsvlaktes en de vegetatie en flora van schorren onder invloed van het getij, meer
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • Metapopulatiestructuur en dynamiek van estuariene vispopulaties, meer
 • Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, meer
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de Antwerpse dokken, meer
 • Rotterdam en Antwerpen: anderhalve eeuw havenconcurrentie in de Rijn-Schelde-Maas delta (1860-2000), meer
 • Sediment delivery to watercourses from rural areas:assessment and evaluation of control measures, meer
 • THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer

Evenement  Top | Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Informatienamiddag: het visbestand van de Zeeschelde, meer

Datasets (4)  Top | Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Huys L.; Laboratorium voor Hydrologie. KUL: Belgium; (2019): Total phytoplankton inventory in the Scheldt estuary on the 19th of March 1974. Marine Data Archive., meer
 • Experimentele bepaling van de weefselspecifieke turnoversnelheid van stabiele C en N isotopen bij de mariene grondel (Pomatoschistus minutus), meer
 • Projekt Zee - Biotische data Schelde 1970-1976, meer
 • Projekt Zee - Datasets Schelde 1970-1976, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets