Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Dienst Marien Milieu (FOD-FAVV-AFSCA)


Thesaurustermen (5) : Administrative: State; Kustwachten; Mariene vervuiling; Milieubescherming; Olieverlies
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
Place Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-524 96 27
Fax: +32-(0)2-524 96 00
E-mail:
 Personen | Project | Evenement 
 
Type: Administratief

Personen (2)  Top | Project | Evenement 

Voormalig geassocieerde personen (4)

Abstract:
De cel ‘marien milieu’ maakt deel uit van de internationale afdeling van het DG Leefmilieu. Die kan rekenen op een groep dynamische en gemotiveerde experts. De coördinatie met de regio’s waarnaar we vroeger verwezen, verloopt vooral in de Stuurgroep ‘Noordzee en oceanen’ die is toegevoegd aan het Coördinatie-Comité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Deze stuurgroep is de ideale plaats voor een open dialoog tussen de diensten van de federale en gewestelijke overheden over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de bescherming van het mariene milieu.

Enkele concrete voorbeelden. OSPAR heeft een lijst opgesteld van de gevaarlijkste stoffen waarvoor reductiemaatregelen absoluut noodzakelijk zijn. De bijdrage die België leverde voor deze lijst, kreeg vorm dankzij het overleg in de stuurgroep ‘Noordzee en oceanen’. De voorbereiding van concrete en gecoördineerde maatregelen voor een vermindering van de uitstoot in het milieu van een bepaalde stof, gebeurt eveneens in deze groep. De stuurgroep kan trouwens de betrokken industriële sectoren en andere geïnteresseerde organisaties om advies vragen of hun advies geven. Het spreekt vanzelf dat die vergaderingen vaak een zeer technisch karakter hebben.

Project  Top | Personen | Evenement 
  • Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', meer

Evenement  Top | Personen | Project 
  • Wetenschappelijke studiedag 'De Vlakte van de Raan', meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Project | Evenement