Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Hydraulica (UGent)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2028
www.hydraulics.ugent.be/

Engelse naam: Hydraulics laboratory

Thesaurustermen (12) : Constructie; Golfenergie; Golfvoortplanting; Havenontwerp; Hydrodynamica; Kustmorfologie; Kustverdediging; Kustverdedigingen; Kustwaterbouwkunde; Sedimentmechanica/dynamica; Sedimenttransport; Strandbescherming
Geografische term : ANE, België, Brugge, Zeebrugge [Marine Regions]
Adres:
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 32 81
Fax: +32-(0)9-264 35 95
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde personen (3)

Abstract:
Het laboratorium voor Hydraulica werd opgericht in 1935. De onderzoeksactiviteiten van het laboratorium betreffen het brede veld van de waterbouwkunde binnen het domein van de burgerlijke bouwkunde. De groep heeft een bijzondere interesse voor hydraulische structuren, hydro- en morfodynamica van rivieren en estuaria, en eco-hydraulica. Laboratorium- en veldmetingen worden gebruikt als basis voor de validatie van wiskundige modellen.

Met betrekking tot kust- en estuariumgerelateerde hydraulica wordt onderzoek verricht naar de volgende onderwerpen:
 • geoptimaliseerde modellering van getijdenhydrodynamica en morfodynamische evenwichten van getijdensystemen;
 • hydro- en morfodynamica van estuaria, rivieren en open kanaalverbindingen;
 • hydrodynamica en massaoverdracht tussen een stroming en een laterale insluiting;
 • hydraulisch ontwerp van constructies (sluizen, stuwen, vispassages, bedding- en oeverbescherming, etc.).


In de toekomst zal het laboratorium bovengenoemde onderwerpen verder bestuderen, in samenwerking met Belgische en buitenlandse universiteiten.

Publicaties (12)  Top | Personen | Projecten 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Boelens, T.; Schuttelaars, H.; Plancke, Y.; De Mulder, T. (2020). Historical and future development of the tidally averaged transport of sandy sediments in the Scheldt estuary: a 2D exploratory model. Ocean Dynamics 70(4): 481-504. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01339-2, meer
 • Peer reviewed article Vergeynst, J.; Pauwels, I.; Baeyens, R.; Coeck, J.; Nopens, I.; De Mulder, T.; Mouton, A. (2019). The impact of intermediate-head navigation locks on downstream fish passage. River Res. Applic. 35(3): 224-235. https://dx.doi.org/10.1002/rra.3403, meer
 • Peer reviewed article Boelens , T.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.; De Mulder, T. (2018). The effect of geometry and tidal forcing on hydrodynamics and net sediment transport in semi-enclosed tidal basins. Ocean Dynamics 68(10): 1285-1309. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-018-1198-9, meer
 • Peer reviewed article Geerts, L.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Wolfstein, K.; Meire, P.; Soetaert, K. (2017). Substrate origin and morphology differentially determine oxygen dynamics in two major European estuaries, the Elbe and the Schelde. Est., Coast. and Shelf Sci. 191: 157-170. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.04.009, meer
 • Boelens, T. (2020). Depth-averaged idealised modelling of the hydro- and morphodynamics of tidal inlet systems and estuaries. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-94-6355-379-7. xxi, 200 pp., meer
 • Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: scale model results vs. literature formulae [PRESENTATION]. Presented on the 4th IAHR Europe Congress, Liège, Belgium, 27-29 July 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Fahner, T.; De Cock, W.; Pauwels, H. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium) [PRESENTATION]. Presented on the 36th IAHR WORLD CONGRESS, The Hague, 03 July 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.; De Mulder, T.; Fahner, T. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium), in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. 4563-4574, meer
 • Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T. (2015). Erosion and sedimentation near the renovated weir lock complex of Asper in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 535-544, meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Maris, T.; Meire, P. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 43-53, meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 55-66, meer

Projecten (4)  Top | Personen | Publicaties 
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Onderzoek naar sedimenttransportfenomenen in kustgebieden, rivieren en rioleringen, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten