Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Diversiteit en Systematiek van Dieren (KULeuven)
Out of use record
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Laboratorium voor Aquatische Ecologie (KULeuven), meer

Engelse naam: Laboratory of Animal Diversity and Systematics
Overkoepelend instituut: Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek (KULeuven), meer
Vorige naam: Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie (KULeuven), meer

Thesaurustermen (7) : Archaeozoologie; Fish and parasite evolution; fish ecology; Fish systema; Genetica; Parasitologie; Populatiegenetica
Taxonomische termen (3) : Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]; Pomatoschistus lozanoi (de Buen, 1923) [WoRMS]; Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) [WoRMS]
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Labo

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Publicaties (3)  Top | Projecten | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Breine, J.; Quataert, P.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Volckaert, F.A.M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2010). A zone-specific fish-based biotic index as a management tool for the Zeeschelde estuary (Belgium). Mar. Pollut. Bull. 60(7): 1099-1112. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.01.014, meer
 • Peer reviewed article Cuveliers, E.L.; Geffen, A.J.; Guelinckx, J.; Raeymaekers, J.A.M.; Skadal, J.; Volckaert, F.A.M.; Maes, G.E. (2010). Microchemical variation in juvenile Solea solea otoliths as a powerful tool for studying connectivity in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 401: 211-220. dx.doi.org/10.3354/meps08439, meer
 • Peer reviewed article Van Neer, W.; Ervynck, A. (2009). The Holocene occurrence of the European catfish (Silurus glanis) in Belgium: the archaeozoological evidence. Belg. J. Zool. 139(1): 70-78, meer

Projecten (6)  Top | Publicaties | Datasets 
 • , meer
 • AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiĆ«ring en biologische hulpbronnen, meer
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • Metapopulatiestructuur en dynamiek van estuariene vispopulaties, meer
 • OMES 1: Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • Opvolging visbestand Beneden-Zeeschelde (Doel), meer

Datasets (8)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Geysen, B.; Guelinckx, J.; Laboratory of Animal Diversity and Systematics (KULeuven): Belgium; (2017): Survey dataset on Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) and other gobies at the Belgian Coast, Oosterschelde, Westerschelde and at nuclear plants near Doel & Borssele. Marine Data Archive., meer
 • Gysels, E.; Hellemans, B.; Geysen, B.; Volckaert, F.A.M.; Laboratory of Animal Diversity and Systematics - KULeuven; (2005): Population structure and dispersal in the North Sea of Pomatoschistus gobies., meer
 • ME-4b. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met behulp van fuiken (sinds 1995), meer
 • Experimentele bepaling van de weefselspecifieke turnoversnelheid van stabiele C en N isotopen bij de mariene grondel (Pomatoschistus minutus), meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Zeeschelde, meer
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde (sinds 2001), meer
 • Temporele en ruimtelijke patronen van vissen en kreeftachtigen in de Zeeschelde (1997), meer
 • Temporele patronen van vissen en kreeftachtigen in de Beneden-Zeeschelde t.h.v. Doel (1995), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets