Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium Plantkunde (UGent)

Engelse naam: Laboratory of botany
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer

Adres:
Krijgslaan 281, s8
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 09
Fax: +32-(0)9-264 85 99
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Labo

Publicaties (3)  Top | Projecten 
    opsplitsen filter
  • Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp., meer
  • Hoffmann, M.; Vanhecke, L.; Dekoninck, W.; Meire, P. (1998). Club-rushes (Schoenoplectus (Reichenb.) Palla) in the Schelde-estuary: morphology and ecology of planted-alien versus spontaneous-native populations. Biol. Jb. Dodonaea 65: 154-156, meer
  • Vanallemeersch, R.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). Willow diversity in the fresh water tidal area of the river Schelde: natural, spontaneous, anthropogenic? Biol. Jb. Dodonaea 65: 189-191, meer

Projecten (3)  Top | Publicaties 
  • De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium, meer
  • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
  • OMES 1: Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten