Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Verdievel, Martin

Instituut  Top | Instituut | Publicatie | Projecten | Dataset 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Projecten (5)  Top | Instituut | Publicatie | Projecten | Dataset 
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, meer

Dataset  Top | Instituut | Publicatie | Projecten | Dataset 
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency., meer

Publicatie  Top | Instituut | Publicatie | Projecten | Dataset 
Overige publicatie [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicatie | Projecten | Dataset