Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Maeckelberghe, Henk

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten 
    Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meer
    Functie: Coördinator Sturing en rapportering water

Projecten (6)  Top | Publicaties | Projecten 
  • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
  • Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
  • Metalen in de Scheldesedimenten, meer
  • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
  • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
  • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, meer

Publicaties (10)  Top | Publicaties | Projecten 
Boekhoofdstukken (2) [show]
Rapporten (3) [show]
Overige publicaties (5) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten