Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2003
Status: Afgelopen

Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie | Dataset 

Instituten (2)  Top | Publicatie | Dataset 

Abstract
Deze studie maakt het 7de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

De ecologische modellering kan niet uitgebreid worden over de hele Zeeschelde indien de zijdelingse belastingen niet gekend zijn. Het is trouwens door het ontbreken van deze gegevens dat de ecologische modellering tot nog toe niet kon worden uitgebreid over de hele Zeeschelde. Bestaande data betreffende de zijdelingse belastingen moeten daarom verzameld en gebundeld worden.

Een inventaris van alle lozingspunten langs de Zeeschelde wordt gemaakt. De lozingspunten omvatten rivieren, polderuitslagen, sluizen, industriële lozingspunten en alle andere vormen van lozingen. Data die betrekking hebben op de lozingspunten worden verzameld en gebundeld in een gecentraliseerd bestand. Prioritair worden de volgende parameters verzameld: Debiet, BOD5 waarden, totale detrituslading, Kjehldahl stikstof, opgelost Silica, Nitraat en Nitriet, Ammonium en Zuurstof concentratie. Daarnaast wordt ook de atmosferische stikstofdepositie in rekening gebracht.

Daarnaast worden data van de zijdelingse belasting van alle overige parameters die in deze studie vermeld staan weerhouden. Alle data moeten verzameld worden met vermelding van plaatsaanduiding, tijd en de aard van de lozing. De plaatsaanduiding omvat een beschrijving van de lokatie, de naam van het eventueel betrokken bedrijf en XY-coördinaten. De afstand van het lozingspunt via de afgelegde weg tot de input in de Zeeschelde moet worden verzameld of bepaald, en weergegeven voor elk lozingspunt. De data worden verwerkt tot een bestand in het programma ‘access’, zodat ze per segment kunnen worden geselecteerd.

Dataset  Top | Instituten | Publicatie 
  • Databank zijdelingse belasting Zeeschelde, meer

Publicatie  Top | Instituten | Dataset 
  • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 254 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie | Dataset