Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen

Engelstalige titel: Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Identifier financieringsorganisatie: ua_3885 (Other contract id)
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Getijden; Vervuiling; Waterkwaliteit
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Deze studie maakt het 8ste perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel volgt de ontwikkelingen in twee mesocosmos-opstellingen op: een te Kruibeke, en een op de UIA-campus te Wilrijk. De mesocosmos-opstelling te Kruibeke dient om de invloed van verontreiniging op overstromingsgebieden in te schatten. Deze te Wilrijk dient om de invloed van het getij op de groei van riet te bestuderen. De aanvoer van contaminanten wordt gevolgd. Daarnaast worden de effecten van verontreiniging van de belangrijkste contaminanten op de sleutelsoorten gekwantificeerd. De sleutelsoorten zijn riet en Oligochaeta. De sublethale responsen worden gekwantificeerd met behulp van biomarkers. Daarnaast wordt een recent ontwikkelde techniek toegepast die verschuivingen t.g.v. verontreiniging in microbiële populaties aantoont. Die microbiële gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor belangrijke ecosysteemfuncties zoals de koolstof- en nutriëntcycli.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten