Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterbalans

Engelstalige titel: Water balance
Overkoepelend project: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
Acroniem: OMES 1
Periode: 1995 tot 1998
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Waterbalans
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Isotopen Geologie en Evolutie van het Paleo-Milieu (GEOL), meer

Abstract
Het water in het ecosysteem kan van verschillende oorsprong zijn. Deze deelstudie beoogt een beter inzicht te bekomen in de waterhuishouding tussen meteorisch water, grondwater, rivierwater en in de retentiecapaciteit van de schorren door een studie van de stabiele zuurstofisotopen (delta 18 O) van het water zelf.
Inderdaad, er kan verwacht worden dat de delta 18 O van het meteorisch water in de tijd sterk variëert. Daarentegen vertoont het grondwater lokaal een vrij stabiel signaal, terwijl die van het rivierwater een variatie vertoont die kort is in de tijd en functie is van het mengen van ingevoerde watermassa's (rechtstreeks aflopend meteorisch water, grondwater en invoer vanuit het schorreservoir). Hierop steunend kan men een beter inzicht bekomen in het relatieve belang van de verschillende oorsprongen van het water, wat een vereiste is voor het opstellen van een watermassabalans.
Met deze doelstelling voor ogen wordt om de twee maanden rivier-, porie-, percolatie- en regenwater voor de delta 18 O -isotopenanalyse bemonsterd. Bovendien gebeurt dit 2 à 3 keer per seizoen voor rivierwater gedurende een getijcyclus. In periodes van belangrijke regenval wordt bovendien de wateruitwisselingsdynamiek tussen rivier en schor bestudeerd door de bepaling van delta 18 O -signatuur van de mogelijke waterbronnen, met name regenwater, stroomopwaarts rivierwater en schor-grondwater en verder van het rivier- en sijpelwater ter hoogte van het schor.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut