Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

REMSSBOT Regional Environmental Management Support System Based On Telematics

Acroniem: REMSSBOT
Periode: Januari 1996 tot December 1997
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer

Abstract
Gemeenschappelijke financiering
Dir. Zeeland, RIKZ, RIZA en Europese Commissie

Het ontwikkelde systeem heeft als belangrijkste functionaliteit van het toegankelijk maken van informatie ten behoeve van het milieubeleid, onafhankelijk van het formaat en de locatie waar deze informatie opgeslagen is. Door middel van een architectuur waarin de meta informatie en de daadwerkelijke toegang tot de informatie is geregeld. Deze informatie kan digitaal toegankelijk zijn, zoals in een relationele database opgeslagen informatie in de vorm van meetreeksen, dit kan ook niet gestructureerde informatie zijn, zoals documenten, maar ook kaarten.

Het kan ook alleen metainformatie betreffen die niet elektronisch toegankelijk is, zoals informatie over een organisatie en afdelingen (wat doet men daar, wie moet benadert worden over een bepaald onderwerp) of over meetstations (wat meet men, hoe en wanneer) of over documenten die alleen schriftelijk aanwezig zijn (wat heeft deze auteur gedaan of wat is aanwezig over een bepaald onderwerp).

Het gebruikte metadata systeem is het Catalogue of Data Sources (CDS), ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap (EEA). Dit bevat onder andere het GEMET (General European Multilingual Environmental Thesaurus), dit is een gestructureerde lijst met termen per onderwerp (chemie, water, bodem, biologie etc) die in 7 talen vertaalt is.

Gebied van toepassing: Er is een ‘Demonstrator’ gerealiseerd die het principe van Remssbot aantoont, maar niet een operationeel systeem.De inhoud van de informatie is ook gelimiteerd tot de Vlaamse en Nederlandse databases. Men kan de meetwaarden van een vrijwel alle meetstations in Vlaanderen en Nederland in het Schelde stroomgebied verkrijgen over een lijst van 18 stoffen. Deze 18 prioritaire stoffen zijn belangrijke indicatoren voor de status van de waterkwaliteit in het Schelde stroomgebied, bepaald door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde. Naast de databases zijn enige produkten over waterkwaliteit (documenten (files), samenvattingen en kaarten) en informatie over de administraties en hun activiteiten toegankelijk.

Toekomstige ontwikkelingen: Momenteel zijn er twee nieuwe initiatieven binnen de Schelde regio in ontwikkeling, een voor de ICBS (Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde ) en binnen de Rijkswatertaat diensten in Zeeland is er een initiatief om de ontwikkelde techniek toe te passen. Beide initiatieven bevinden zich echter nog in de beginfase.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut