Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: Monitoring and evaluation of the quality of the marine environment on the BCS and in the Schelde-estuary
Periode: 1999 tot 2002
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Marien milieu; Waterkwaliteit
Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (BMM), meer

Abstract
Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu van het Belgisch Continentaal Plat en het Schelde-estuarium.
Naleving van de internationale verplichtingen in het kader van de Oslo & Parijs Commissies (Verdrag van Parijs 1992) en het Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) en bijzondere akties van de "Regional Task Team II" Noordzee.
Monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten o.a. zand- en grindexploitaties in baggeractiviteiten.
Dit programma betreft de monitoring van nutriënten, zoutgehalte, temperatuur, gesuspendeerde stoffen, opgeloste zuurstof, TOC en POC, chlorophyll a, phaephytine en optische parameters gemeten in de waterkolom evenals de phytoplankton telling en species samenstelling en de macrofyten species samenstelling en biomassa.
Voor de overige parameters in de waterkolom, het sediment en de biota, zie de programma's van de VUB-ANCH en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Departement Zeevisserij (Ecologische Monitoring).
Een grote nadruk wordt gelegd op de "Quality Assurance" en "clean technology".

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten