Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde

Engelstalige titel: Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
Periode: 2003 tot 2004
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Baggerspecie; Geomorfologie; Hydrodynamica; Milieueffecten; Sedimentologie; Storten
Geografische term: België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Deurganckdok [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 

Abstract
De globale aanpak van het onderzoek, zoals beschreven in de taakstelling van de bovenvermelde
opdracht, omvatte de volgende elementen:

  • Een voorbereidende studie om de effecten op hydraulisch, morfologisch en milieutechnisch gebied van de onderhoudsbaggerwerken uit het Deurganckdok en het bergen van de specie op het estuarium zo goed mogelijk in te schatten.
  • Het opmaken van een beheerscenario voor het uitvoeren van de onderhoudswerken (met kostenraming) in het Deurganckdok.
  • Het verlenen van advies bij het opmaken van een dossier voor de milieuvergunningsaanvraag en de begeleiding ervan langsheen de adviserende overheidsinstanties.
  • Het verlenen van advies voor het bijsturen en, mogelijkerwijs, uitbreiden (gevolgen van de bagger- en stortwerkzaamheden voor het Deurganckdok) van het bestaande monitoring programma in de Beneden Zeeschelde om de hydraulische, morfologische en milieueffecten op het estuarium op te volgen en eventuele wijzigingen tijdig op te sporen. De resultaten van deze monitoring zullen zowel gebruikt worden voor het vastleggen van de referentiesituatie, als bij het interpreteren van de impact van de bagger- en stortwerkzaamheden.
  • Een begeleiding van de bagger- en stortwerkzaamheden tijdens de eerste jaren van uitvoering om de nodige gegevens te verzamelen en eventueel het baggerprogramma bij te sturen.
  • Het leveren van bijstand op aanvraag van de opdrachtgever en dit op het vlak van baggertechnieken, hydraulica, morfologie en/of milieuaspecten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten