Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Actualisatie van het Sigmaplan
www.sigmaplan.be

Engelstalige titel: Actualisation of the Sigmaplan
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
Periode: Juli 2005
Status: Gestart

Thesaurustermen: Hoogwaterbeheersing; Hoogwaterregeling; Hoogwaterpreventie
Geografische term: Belgiƫ, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (2)  Top | Publicatie 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
Het Sigmaplan is een pakket van maatregelen dat de veiligheid tegen overstroming van bewoners in het Zeescheldebekken in Vlaanderen moet vergroten.
Het Zeescheldebekken is het gebied van de Schelde en bijrivieren Durme, Rupel, Kleine Nete, Grote Nete, Dijle en Zenne dat onder invloed staat van het getij.
Op 18 februari 1977 besloot de ministerraad om het Sigmaplan uit te voeren.
Op 22 juli 2005 heeft de Vlaamse regering dit plan geactualiseerd: het geactualiseerd Sigmaplan.
Naast bescherming tegen overstroming moet het plan ook zorgen dat natuurdoelstellingen in het Zeescheldegebied behaald worden.
Het Sigmaplan bevat onder andere het verhogen van dijken (Veiligheid), het aanleggen van overstromingsgebieden (ruimte voor de rivier ten behoeve van Veiligheid en Natuurlijkheid) en het ontpolderen van gebieden en ontwikkelen van wetlands (ruimte voor de rivier ten behoeve van Natuurlijkheid). Besloten is deze maatregelen eerst uit te voeren op plaatsen waar de opbrengst ervan het grootst is.

Publicatie  Top | Instituten 
  • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie