Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=SD/TE/04A

Engelstalige titel: Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins
Identifier financieringsorganisatie: SD/TE/04A (Other contract id)
Acroniem: MANUDYN III
Periode: December 2006 tot Januari 2009
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, coördinator
  • Université de Liège (ULG), meer, partner
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, partner
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, partner

Abstract
Context

Waterkwaliteits- en kwantiteits modellering is een belangrijk instrument bij integraal waterbeheer. Binnen deze modellering is er een duidelijk gebrek aan implementatie van de rol van de macrofyten op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau. De modellen voor macrofyten beperken zich voornamelijk tot op het niveau van de macrofyten zelf. De koppeling van deze modellen met de algemene waterkwaliteits- en kwantiteitsmodellen moet gebaseerd zijn op experimenten die kwantitatief beschrijven hoe de groei en afbraak van macrofyten is gekoppeld aan fysische, chemische en biologische factoren. Met dit project zal er inzicht verworven worden in factoren als soortensamenstelling en densiteit, stroomsnelheid en nutriënten verschillen in de waterkolom en bodem.


Projectbeschrijving

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit project is om een numeriek model te ontwikkelen dat de groei en afbraak van macrofyten beschrijft maar tevens rekening houdt met de interacties tussen nutriënten aanwezig in de waterkolom en de waterbodem. Om hier een beter zicht op te krijgen zal de groei, afbraak en nutriëntenopname en afgave van macrofyten in detail worden bestudeerd in functie van verscheidene fysische, chemische en biologische factoren waaronder lichtintensiteit, temperatuur, water- en sedimentkwaliteit, stroomsnelheid en macrofyten/algen samenstelling. De experimenten zullen op verschillende ruimtelijke en tijdelijke schalen uitgevoerd worden om input te genereren voor de ontwikkeling van modellen welke de groei en afbraak kinetiek van macrofyten integreert. Zodra deze geïntegreerd zijn kunnen er scenario’s worden opgesteld in functie van macrofyten biomassa controle. Het effect van macrofyten verwijdering op de nutriëntengehaltes van een waterloop kan op deze manier geëvalueerd worden met inbegrip van de gevolgen op stroomafwaartse systemen (estuaria).

Methodologie

Uit het voorgaande manudyn project is gebleken dat de groei en afbraakprocessen en de verschillende chemische, fysische en biologische processen moeilijk in-situ in te schatten zijn omwille van de heterogeniteit en complexe interacties tussen stroming, sedimenten en macrofyten patches. Om deze interactie beter te begrijpen worden er experimenten uitgevoerd op verschillende schalen en in stijgende complexiteit. Er zal vertrokken worden vanuit een individuele plant en zo verder gegaan worden naar experimenten met verscheidene macrofyten organisaties in een rivier. Parallel met deze experimenten zal de modellering telkens opgeschaald worden.

Interactie tussen de verschillende partners

Het project is georganiseerd in vier werkpakketten waarvan de eerste drie vooral op verschillende schalen uitgevoerd worden. De opzet van het project vereist dat de expertise van de verschillende partners zal ingezet worden in deze drie pakketten. Elke opdracht zal gesuperviseerd worden door één van de partners in nauwe samenwerking met de coördinator van het project. Het vierde werkpakket (modellering) zal uitgevoerd worden door een samenwerking tussen UA en Ulg. Beide partners hebben voldoende ervaring met het modelleren en zullen hun resultaten gedurende 6 maandelijkse vergaderingen op elkaar afstemmen.
De coördinator ziet toe op de kwaliteit van het project door de juist personen in te schakelen met de nodige ervaring en kennis. Analyses zullen uitgevoerd worden volgens de algemeen geldende regels.

Verwachte resultaten en/ of producten

De verwachte resultaten van de schaalexperimenten zullen diepgaander inzicht verschaffen in de nutriënten uitwisseling van macrofyten waar factoren zoals lichtinterceptie, temperatuur, ... een belangrijke rol in hebben. Samen met de modellering moet dit leiden tot de incorporatie van macrofyten in een integraal waterbeheer. Door het gedetailleerd begrijpen van de nutriënten opname zal het eveneens mogelijk zijn om het beheer van de waterkwaliteit op bekkenschaal te verbeteren. Tevens is het mogelijk om een inschatting te maken van de gevolgen van verschillende maaibeheren op de nutriëntencyclus van en geheel bekken en meer bepaald naar de stroomafwaartse gevolgen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten