Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

EU Interreg IIIB - NEW!Delta

Periode: Januari 2003 tot December 2007
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Scheepvaart
Geografische term: ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (9)  Top 
  • Wageningen University and Research Centre; Alterra, meer, partner
  • Provincie Zuid-Holland, meer, coƶrdinator
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), meer, partner
  • Havenbedrijf Rotterdam N.V. (GHR), meer, partner
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, meer, partner
  • Technische Universiteit Delft (TUDelft), meer, partner
  • French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Spatial Planning (MED), meer, partner
  • Port Autonome de Rouen, meer, partner
  • ABP Marine Environmental Research (ABPmer), meer, partner

Abstract
Doel
Stimuleren van de duurzame ontwikkeling van Noordwest-Europese riviermondingen en kust-, en havengebieden op een wijze die de bescherming van de natuur het beste dient. Het NEW!Delta-project neemt Natura 2000-gebieden onder zijn hoede als een samenhangend ecologisch netwerk, terwijl het tegelijkertijd kansen biedt voor economische groei en een verbetering van de leefomgeving. Het projectgebied strekt zich uit van Noord-Frankrijk via Belgie tot aan de Noordzeekust in Noord-Holland, en via het Kanaal tot de zuidkust van Engeland.

Resultaten
Op de terreinen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen komen economische activiteiten en natuur naast elkaar voor. Om deze situatie te laten voortbestaan, heeft het havenbedrijf in samenwerking met Natuurpunt zich ten doel gesteld een netwerk van ecologische infrastructuur te vormen. Dit levert een positieve bijdrage aan de haven- en natuurdoelstellingen. Het NEW!Delta-project biedt in het kader van het EU Interreg IIIB-programma uitstekende mogelijkheden voor het duurzaam behoud van de populatie rugstreeppadden op de linker Scheldeoever. Daarvoor heeft Alterra gebruikt gemaakt van haar LARCH-kennissysteem. Dit resulteerde in een voorstel voor maatregelen en mogelijke ruimtelijke configuraties van gebieden voor de instandhouding van deze beschermde soort.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten