Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4
www.vliz.be/projects/omes

Acroniem: OMES 2
Periode: Juni 2006 tot September 2007
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (6)  Top 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, partner
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meer, partner
 • Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer, partner
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meer, partner

Abstract
Een ecosysteem-model is een instrument waarmee beleidsopties kunnen worden getoetst naar hun impact op het ecologisch functioneren. Binnen OMES is de uitbreiding van een bestaand ecosysteem-model (MOSES) over de hele Zeeschelde als prioriteit vastgelegd om zo wetenschappelijke steun te geven binnen het waterbeheer van de Schelde. In het OMES project werden reeds veel chemische, biologische en ecologische data verzameld om de kennis rond het estuariene ecosysteem van de Schelde te verruimen. Om nog meer inzicht te krijgen werden proefprojecten gestart ter hoogte van Kruibeke en Lippenbroek, waar de omstandigheden in een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) gesimuleerd of opgevolgd worden. Toch blijft een geïntegreerd en gecoördineerd monitoringsprogramma van de juiste parameters zeker noodzakelijk om toekomstig onderzoek naar het functioneren van het estuarien ecosytsteem van de Schelde te ondersteunen.

De 4de fase binnen het OMES project zet dan ook de monitoring van de ecosysteemcomponenten van fase 3 verder, maar richt zich eveneens op de mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden als beschermingsstrategie tegen overstroming, rekening houdend met het ecologisch belang van het estuariene milieu. De volgende deelprojecten worden in het kader van het OMES project fase 4 uitgevoerd:

Vierde fase, 2006-2007


 1. De basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 2. De koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 3. De primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 4. De sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 5. Het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 6. Het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 7. Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium
 8. Studie naar de vegetatie onder specifieke getij-omstandigheden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium: gebruik van 2 mesocomos opstellingen en onderzoeksgebied in Lippenbroek details 'presentation'


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten