Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Grote Nete

Engelstalige titel: An Ecosystem Management Plan for the valley of the Grote Nete (Flanders)
Identifier financieringsorganisatie: P106/BIOL003962 (Other contract id)
Periode: Maart 2000 tot Maart 2002
Status: Afgelopen
 Instituut 

Instituut  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer

Abstract
Voor verschillende stroomgebieden in Vlaanderen wordt een ecosysteemvisie uitgewerkt. De ecosysteemvisie is een instrument van het natuurbeleid met als doel de kwaliteit en structuur van vallei-ecosystemen te optimaliseren. Het gehele project is een actiepunt van het Milieubeleidsplan en de Grote Nete is daar een deelstudie van. Binnen de vallei van de Grote Nete worden zones afgebakend als studiegebied waarbinnen een gedetailleerde vegetatiekaart wordt opgemaakt met behulp van de Tansley-schaal. Vertrekkende van deze basiskennis wordt een vegetatietypologie uitgewerkt. Vervolgens worden de plaatsen geselecteerd waar bepaalde typen natuur behouden en/of ontwikkeld moeten worden en waar ruimte gecreëerd moet worden voor aangewezen soorten. De ecosysteemvisie gaat uit van de bestaande en de potentiële toestand voor natuur binnen het studiegebied. De potenties zijn veelal gebaseerd op gegevens uit het verleden. Voor de Grote Nete zullen bijkomend abiotische datasets van oppervlakte- en grondwater geanalyseerd worden om de trofiegraad te bepalen. Deze datasets zullen mede de potenties voor de vegetatie bepalen. Rekening houdend met de kansrijkdom worden streefbeelden geformuleerd. Deze geven aan welke natuurtypen waar ontwikkeld moeten worden. Vervolgens zullen de implementatiemogelijkheden van de geformuleerde streefbeelden geëvalueerd worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut