Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

De ontwikkeling van een Beleidsondersteunend Systeem (BOS) voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone

Engelstalige titel: Development of a Decision Support System for water quality management of the Scheldt estuary and the coastal zone
Identifier financieringsorganisatie: P101/2942310368 (Other contract id)
Periode: Januari 1994 tot December 1995
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Modellering; Vervuiling; Waterkwaliteit
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut 

Instituut  Top 

Abstract
In dit projekt zal een Beleidsondersteunend Model Systeem (BMS) worden gemaakt voor het beheer van het brakke en zoute deel van de Schelde en het aangrenzende kustgebied. In het BMS worden de belangrijke vervuilingsbronnen in het stroomgebied geïnventariseerd in relatie tot de sociaal- economische activiteiten. De kringlopen van de verontreinigingen in water en bodem worden berekend. Zodoende kan de waterkwaliteit berekend worden in relatie tot de lozingen van verontreinigingen. Het BMS kan daarom gebruikt worden om de efficiency van beheersactiviteiten te demonstreren die gericht zijn op vermindering van de lozingen. Dergelijke efficiency berekeningen zijn essentieel in de afweging van te nemen maatregelen door de beheerders. Het BMS zal ontwikkeld worden voor de autoriteiten in België en Nederland. De BMS kan een krachtig instrument worden in het integrale beheer van de Schelde en het aangrenzende kustgebied. Daarnaast kan het de samenwerking tussen de landen bevorderen en zodoende bijdragen aan een optimaal gebruik en een duurzame ontwikkeling van het stroomgebied van de Schelde en het aangrenzende kustgebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut