Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat
Lefèvre, F.O.B.; Kornman, B.A. (2002). Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat. Werkdocument RIKZ, AB/2001.830x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
  Sedimentation
  Sediments
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Nederland, Westerschelde, Schaar van Spijkerplaat [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Lefèvre, F.O.B.
 • Kornman, B.A., meer

Abstract
  Als gevolg van het het nieuwe bagger- en stortbeleid wordt er in het kader van de verruiming van de Westerschelde, meer opgebaggerde specie in het westelijke deel van de Westerschelde, en ook in en rond de Schaar van Spijkerplaat gestort, dan in het voorafgaande beleid. Volgens het Zeeuwse Landschap kent het nieuwe beleid nadelige gevolgen voor de foerageermogelijkheden van de populatie zichtjagende vogels die op de Hooge Platen nestelen. In dit onderzoek wordt beschreven of de troebelheid van het water in de Schaarvan Spijkerplaat vooral in de periode, waarin de baggerwerkzaamheden toenamen, zichtbaar is veranderd en zo ja, of dit kan worden toegeschreven aan de toegenomen stortingen van baggerspecie in de stortlocatie in de Schaar van Spijkerplaat.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs