Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Zandwinning Westerschelde Container Terminal: startnotitie milieueffectrapportage
Swanenvleugel, B.; van Oostrum, R. (2001). Zandwinning Westerschelde Container Terminal: startnotitie milieueffectrapportage. Resource Analysis: Delft. 21 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Containers
  Dredging
  Environmental effects
  Sediments > Clastics > Sand
  Shipping
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Swanenvleugel, B.
 • van Oostrum, R.

Abstract
  Zeeland Seaports is in 1999 een traject begonnen om te komen tot een realisatie van een containeroverslagterminal (WCT) voor de zee- en binnenvaart in het havengebied Vlissingen-Oost. Om de WCT te kunnen realiseren op de beoogde locatie is materiaal nodig voor landaanwinning en op dit moment is zand het enige geschikte materiaal. Zeeland Seaports is voornemens het benodigde zand te winnen in de Noordzee. Met deze startnotitie maakt Zeeland Seaports de voorgenomen zandwinning bekend. De startnotitie bevat informatie over de voorgenomen activiteit en het op te stellen MER.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs