Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [103372]
Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart
Deayaldeen, S.; Arens, E.; Van Eck, B.T.M. (1995). Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart. Werkdocument RIKZ, AB-95.880X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 11 + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
  Emission
  Policies > Water policy
  Pollution > Water pollution
  Processes > Emission
  Shipping
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Deayaldeen, S.
 • Arens, E.
 • Van Eck, B.T.M., meer

Abstract
  In het kader van het EG-project LIFE is een beleidsondersteunend systeem (BOS) ontwikkeld voor het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone. Eén van de onderdelen van BOS is het Waste Load Model waarin belastingen opgenomen zijn van zowel diffuse als puntbronnen. Behandeld wordt de belasting vanuit de scheepvaart. Omdat calibratie van WLM wordt uitgevoerd voor de jaren 1991 en 1992 zijn alleen gegevens opgenomen voor deze jaren. Bij het bepalen van de belasting wordt afgezien van calamiteiten en morsingen (bij overslag van goederen) omdat deze niet in het model zijn opgenomen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs