Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren
Bult, T.P.; Stikvoort, E.C.; Willemse, B.S. (1999). Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren. Werkdocument RIKZ, AB-99.833x. RIKZ: Middelburg. 26 + tabellen + figuren + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
  Ecology
  Habitat
  Modelling
  Properties > Physical properties > Density
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Project Top | Auteurs 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer

Auteurs  Top 
 • Bult, T.P., meer
 • Stikvoort, E.C.
 • Willemse, B.S.

Abstract
  In de zomer van 1997 is begonen met het verdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. Deze verruimingswerkzaamheden hebben effecten op de hydrologie, morfologie, chemie en biologie van de Westerschelde. Om deze veranderingen in kaart te brengen is een monitoringsprogramma opgesteld. Dit rapport vormt het biologische deel van het evaluatierapport met als doel de mogelijkheden en en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen zoals die door het RIKZ in Middelburg gebruikt worden, voor het inschatten van effecten van inrichtingsmaatregelen op bodemdieren, te verduidelijken.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs