Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Resultaten zandbalans Westerschelde en monding
Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
  Sedimentation
  Transport > Sediment transport
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Liek, G.A., meer
 • Nederbragt, G., meer
 • van der Male, C.

Abstract
  In dit werkdocument worden de resultaten van de zandbalansberekening gepresenteerd, op de schaal van de gehele Westerschelde en het Nederlands deel van de monding. Er wordt binnen deze twee gebieden dus geen onderscheid gemaakt in deelgebieden. Dit is gedaan omdat het hier gaat om de onderlinge uitwisseling van sediment enerzijds tussen de Westerschelde en het Nederlandse deel van de monding en anderzijds tussen dit deel van de monding en de omgeving (het Belgisch deel van de monding, de Noordzee, en de rest van de Voordelta.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs