Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991
Schouwenaar, A. (1993). Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991. Werkdocument RIKZ, GWWS-93.817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 161 + bijlagen pp.
Deel van: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, meer

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Voorlopig rapport

Trefwoorden
    Water quality
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
    Marien/Kust; Brak water

Auteur  Top 
  • Schouwenaar, A.

Abstract
    In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische microverontreinigingen op de Westerschelde in de periode 1983 tot en met 1991. De basisgegevens zijn, in het kader van het project SCHOON, geschikt gemaakt als input voor het waterkwaliteitsmodel van het Schelde-estuarium. Binnen dit model is het gebied verdeeld in 14 segmenten. Met deze gegevens is de belasting op het estuarium berekend. Er worden acht categorieën onderscheiden. De belasting t.g.v. de lozingen worden per bron, per segment met het relatieve aandeel per categorie en van het totale gebied met het relatieve aandeel per segment gepresenteerd. Verder wordt de belasting op de modelrand gegeven. Deze belastinggegevens dienen als basis voor het rapport DGW-92.042 " Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde-estuarium in de periode 1980-1991 " .

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur