Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning
Vroon, J. (1998). Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314
In: Water: Tijdschrift over Waterproblematiek. VLARIO vzw/vzw Water: Wijnegem. ISSN 0770-7193, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Control > Flood control
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Barriers > Storm surge barriers
  ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water
Author keywords
  Waterkering

Auteur  Top 

Abstract
  In Nederland worden aan de primaire waterkeringen strenge veiligheidseisen gesteld. Per gebied wordt een vastgestelde norm gehanteerd. Die norm is de overschrijdingsfrequentie van de waterstand die de dijk moet kunnen keren. Op grond van deze waterstand, ook wel ontwerppeil genoemd, worden constructieve eisen voor de waterkering afgeleid ten aanzien van kerende hoogte, stabiliteit bekleding en dergelijke. Omdat geconstateerd is dat waterstanden in het Schelde estuarium relatief snel stijgen wordt een pleidooi gehouden voor het maken van een toekomstverkenning voor de Westerschelde. Het doel hiervan is het in samenhang in kaart brengen van de effecten van de ingrepen uit het verleden, de verwachte gevolgen van veranderingen in het klimaat en de effecten van gewenste nieuwe ingrepen. Hierdoor kan beter bepaald worden wat voor consequenties dit heeft voor de ontwerppeilen in de Westerschelde.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur