Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

3D slibtransport Zeeschelde. Scenario 1-3: geometrie van de CDW en het Deurgangckdok. Rapport IVa-c
van Maren, B. (2007). 3D slibtransport Zeeschelde. Scenario 1-3: geometrie van de CDW en het Deurgangckdok. Rapport IVa-c. 2.0. WL | Delft Hydraulics: Delft. 145 pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Docks
  Modelling
  Numerical models
  Sedimentation
  Transport > Sediment transport
  België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Deurganckdok [Marine Regions]
  Brak water

Project Top | Auteurs 
 • Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer


Auteurs  Top 
 • van Maren, B., meer
 • Vanlede, J., revisor, meer
 • Plancke, Y., revisor, meer

Abstract
  In het kader van het Zeeschelde Slib3D project is gevraagd een advies uit te brengen over de verwachte effecten van een Current Deflecting Wall (CDW) op sedimentatie patronen in het Deurganckdok. Biimen dit project is eerder een studie gedaan naar het effect van de ontwerp CDW. In de voorliggende rapportage wordt het effect van enkele aanvullende CDW alternatieven op aanslibbing berekend, alsmede het effect van de geometrie van het dok (lengte en met / zonder drempel) op aanslibbing. Deze studies zijn binnen het project ingevuld als scenario's 1 tot en met 3.

  De gemeten sedimentatie patronen in het Deurganckdok zijn zeer uiteenlopend. De verschillende sedimentatie patronen kunnen gerelateerd worden aan afzonderlijke sediment import mechanismen, waarbij sedimentatie op de noordwest driehoek met name gerelateerd is aan dichtheidsstroming enkele uren na HW, en sedimentatie op de overgang tussen de noordwest driehoek en het diepe deel van het dok aan advectie van troebel Schelde sediment dat via een grootschalige wervel het dok binnendringt. Het effect van de CDW is met name een afbuiging van deze grootschalige wervel, waardoor minder sediment het dok biimenkomt. De sediment import wordt met 18% gereduceerd bij een dok met een bodemligging zoals in November 2005, en 22% bij de ontwerp doklengte en diepte. Bij zowel een rivierwaartse verplaatsing van de CDW als een verlaging van de CDW drempel neemt de sedimentatie in het dok zelf toe t.o.v. de ontwerp CDW; de sedimentatie op de dok drempel neemt echter af. Een verwijdering van de dok drempel leidt tot een verhoogde aanslibbing in het dok. Bij een verlenging van het dok wordt een verminderde aanslibbing berekend. Dit wordt veroorzaakt een zoetwater pluim die nabij het oppervlak het dok binnendringt, en terugkaatst tegen de achterwand van het dok. Bij een half dok beïnvloedt dit de dichtheidsstroming dusdanig, dat het tot meer instroom van troebel bodemwater leidt.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs